VIỆN TÂM LÝ GIÁO DỤC (IPE)

Viện Tâm lý Giáo dục (Institute of Psychology and Education – IPE) với hoạt động chính là nghiên cứu khoa học, thực hiện các chương trình, đề tài, dự án; tiếp nhận và cập nhật những chương trình giáo dục, các mô hình tiên tiến, các nghiên cứu khoa học mới nhất và hiện đại trên thế giới trong lĩnh vực tâm lý giáo dục.

Nhằm hiện thực hóa các sản phẩm khoa học và công nghệ trong, ngoài nước và chuyển giao công nghệ về lĩnh vực tâm lý và giáo dục. Viện Tâm lý giáo dục (IEP) cùng với hệ thống các trung tâm ứng dụng trực thuộc hoạt động trong lĩnh vực tâm lý giáo dục trên địa bàn cả nước thực hiện triển khai kết quả nghiêm cứu, ứng dụng thành tựu khoa học và công nghệ, hiện thực hóa các mô hình tiến tiến trên thế giới trong lĩnh vực tâm lý, giáo dục, phát triển con người bền vững.

Viện hợp tác với các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước thực hiện nhiệm vụ của Viện.

TIN TỨC MỚI NHẤT