Viện Tâm lý giáo dục tổ chức các hội thảo, hội nghị trong nước và quốc tế, về giáo dục và nghiên cứu giáo dục. Đồng thời, Viện Tâm lý giáo dục cũng thường xuyên tổ chức các sinh hoạt học thuật tại văn phòng Viện như: tọa đàm, hội thảo về các đề tài thuộc lĩnh vực giáo dục và khoa học xã hội.

Các hội thảo, hội nghị, tọa đàm… nói trên là các diễn đàn để các học giả, các chuyên gia, các nhà nghiên cứu, các nhà giáo dục trong và ngoài nước giao lưu, trao đổi, thảo luận về các vấn đề giáo dục then chốt mang tính lý thuyết và thực tiễn.

Quý vị có nhu cầu nhận được các thông tin về tọa đàm, hội thảo, hội nghị và các sinh hoạt học thuật khác do Viện tổ chức, vui lòng liên hệ với chúng tôi.