VIỆN TÂM LÝ GIÁO DỤC (IPE)

          Viện Tâm lý Giáo dục (Institute of Psychology and Education – IPE) với hoạt động chính là nghiên cứu khoa học, thực hiện các chương trình, đề tài, dự án; tiếp nhận và cập nhật những chương trình giáo dục, các mô hình tiên tiến, các nghiên cứu khoa học mới nhất và hiện đại trên thế giới trong lĩnh vực tâm lý giáo dục. Nhằm hiện thực hóa các sản phẩm khoa học và công nghệ trong, ngoài nước và chuyển giao công nghệ về lĩnh vực tâm lý và giáo dục. Viện Tâm lý giáo dục (IEP) cùng với hệ thống các trung tâm ứng dụng trực thuộc hoạt động trong lĩnh vực tâm lý giáo dục trên địa bàn cả nước thực hiện triển khai kết quả nghiêm cứu, ứng dụng thành tựu khoa học và công nghệ, hiện thực hóa các mô hình tiến tiến trên thế giới trong lĩnh vực tâm lý, giáo dục, phát triển con người bền vững. Viện hợp tác với các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước thực hiện nhiệm vụ của Viện.
 
Sứ mệnh:  Đưa tri thức khoa học Tâm lý học, Giáo dục học vào ứng dụng trong thực tiễn cuộc sống nhằm giúp con người có sức khoẻ tinh thần tốt, tâm an, trí sáng.
 

Tầm nhìn:  Trở thành Viện có đội ngũ chuyên gia, các nhà khoa học uy tín hàng đầu về ứng dụng, chuyển giao tri thức Tâm lý học và Giáo dục học vào trong các lĩnh vực tư vấn, tham vấn trị liệu tâm lý, các chương trình kỹ năng mềm, kỹ năng sống, các chương trình phát triển bản thân theo chiều sâu, đồng thời phát triển chương trình giáo dục đáp ứng nhu cầu xã hội.

Giá trị cốt lõi:  Chất lượng – Sáng tạo – Chuyên nghiệp

 

 

 HỘI ĐỒNG CHUYÊN MÔN

 

 1. PGS.TS. Dương Hải Hưng
 2. PGS.TS. Nguyễn Thị Thanh Hồng
 3. TS. Hoàng Kim Huệ
 4. TS. Nguyễn Hiệp Thương
 5. TS. Hà Thị Thư
 6. TS. Nguyễn Mai Hương
BAN LÃNH ĐẠO VIỆN

 

 

 

 1.  Viện Trưởng: TS. Võ Thị Bê
 2.  Phó Viện trưởng: ThS. Nguyễn Thị Lan Anh
 3.  Phó Viện trưởng: TS. Đào Lan Hương
 4. Giám đốc: Phan Văn Thành

 

 

   

 

CÁC PHÒNG CHỨC NĂNG

 1. Phòng Hành chính, tổ chức: Thủ tục hành chính, pháp lý, Kế toán, tổ chức sự kiện..
 2. Phòng Nghiên cứu khoa học và Chuyển giao Công nghệ: Nghiên cứu khoa học, hội thảo khoa học; Cập nhật các mô hình tiên tiến và hiện đại trong và ngoài nước; Chuyển giao công nghệ; Ứng dụng các nghiên cứu khoa học vào thực tiễn; Hợp tác quốc tế…
 3. Phòng Thăm khám Tâm lý và Đánh giá Giáo dục: Kiểm tra, chẩn đoán tâm lý, khám sàng lọc; Đo lường, đánh giá giáo dục; Tư vấn hướng nghiệp…
 4.  Phòng Tư vấn/ Tham vấn/ Trị liệu: Tham vấn tâm lý cá nhân, gia đình, nhóm; Tham vấn tâm học đường tâm lý học; Tư vấn giáo dục; Tham vấn tâm lý nhân viên, tổ chức nhân sự, tâm lý học quản lý, văn hóa doanh nghiệp, tâm lý tài chính; Điều trị các ca về rối loạn tâm thần…
 5. Phòng Đào tạo và Phát triển chương trình: Đào tạo Tâm lý học, Giáo dục đặc biệt, giáo dục học, quản lý giáo dục; Đào tạo các khóa tâm lý học ứng dụng và đời sống; Tập huấn cho các nhà chuyên môn, các tổ chức, doanh nghiệp, các trường học, các cơ sở giáo dục
 6. Phòng nghiên cứu Phát triển tiềm năng Con Người: Nghiên cứu và Đào tạo về lĩnh vực năng lượng tinh thần, trí tuệ tâm linh, triết học, tôn giáo, thần học..
 7. Phòng Xuất bản, Sách và Thư viện: Sách chuyên ngành; Xuất bản; Dịch thuật; Thư viện sách

Một số hình ảnh hoạt động của Viện: